Hos oss finner du spesialister i periodonti, protetikk og endodonti, med fokus på periodontal behandling, rehabilitering med implantater og estetisk tannbehandling. MALO CLINIC | Christiania tannlegesenter er også et kompetansesenter for implantatbehandling av tannløse. For helt tannløse tilbyr vi nye tenner i løpet av en seanse (1-3 dager) med den innovative All-on-4 metoden. Prof. Paulo Malo og hans MALO CLINIC team har utviklet denne innovative og effektive metoden for å hjelpe tannløse med nye tenner og et nytt smil. Christiania tannlegesenter tilbyr denne behandlingsformen som første og eneste MALO-Partnerklinikk i Skandinavia. Klikk her for mer informasjon.

Besøk vår hjemmeside Kontakt oss

Vi invitere deg!
Gratis informasjonsmøte om implantatbehandling

”Faste tenner og et flott smil - bare på en seanse”

07.02.2018, Kl. 18.00 arrangere vi en gratis informasjonsmøte om implantatbehandling.
Bli kjent med oss, All-on-4 metoden, vår spesialist og klinikk.


Hvor?   MALO CLINIC | Christiania tannlegesenter, Grønland 4, 0188 Oslo
Når?   07.02.2018, Kl. 18.00

Pga. av begrenset antall plasser er det nødvendig med påmelding.
Kontakt: Tlf. 24101270,
E-post: info@christiania-tannlegesenter.no

Kontakt oss

Sjekk ut disse filmene!

Original. Proven. Life changing. All-on-4® treatment concept.